Posted by admin on June - 23 - 2018 | Comments Off

Sektor finansowy jest notorycznym procesem transformacji oszczędności w kapitał, który odbywa się za pośrednictwem inwestorów walutowych i rzeczowych za pomocą instrumentów pieniężnych. Inaczej powiadając rynek walutowy zajmuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów posiadających go w nadmiarze do tych, jacy go potrzebują. Jednym z rodzajów rynku walutowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tutaj wobec tego lokaty poprzez zastosowanie czeków, weksli, i kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok oraz stosuje się tutaj instrumenty pieniężne, jakimi są akcje, obligacje oraz kredyty długoterminowe – lokaty to też rozwój, sprawdź Wsparcie MŚP Podkarpackie. Są to dwa podstawowe detale, bez których nie może egzystować rynek monetarny.

Comments are closed.